Curricullum vitae

Curriculum vitae

Iulian ComanBăicuş 

Născut pe 07-01-1971 în municipiul Bacău, judeţul Bacău

Diplome şi calificări

2002, noiembrie 21, Doctorat cu frecvenţă în literatură română modernă, absolvit prin teza „Influenţa prozatorilor André Gide şi Marcel Proust asupra prozatorilor români interbelici ”, coordonată de profesorul universitar Nicolae Manolescu, cu calificativul „foarte bine”.

1997, iulie 30, Masterat în literatură română modernă şi contemporană cu disertaţia „Poezia obiectelor”, coordonată de profesorul universitar Nicolae Manolescu, media de absolvire 10.00

1996, iulie 30, Licenţiat al Facultăţii de Litere din Universitatea din Bucureşti, secţiile Română, Engleză, media generală 9.56, cu teza de absolvire „Visul literar în perioada modernistă”, coordonată de conferenţiarul universitar Elena Zaharia Filipaş

1996, mai 30, premiul al doilea la Concursul universitar „Mihai Eminescu” de la Iaşi

1994, iulie 30, Absolvent al Facultăţii de Publicistică a Universităţii Private „Titu Maiorescu”, fără diplomă de licenţă, cu media generală 9.95

1989, Bacalaureat al liceului „Matei Basarab” din Bucureşti, treapta I la liceul „Matematică Fizică nr. 3” din Bucureşti.

Poziţii academice deţinute

1996-1998, Profesor de engleză la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”( fost M.F.3) şi la Şcoala Generală nr. 54, sector III, Bucureşti

1998-2000, Preparator la Catedra de istorie a literaturii române din Facultatea de Litere din Bucureşti

2002-2004, Profesor invitat la Hankuk University of Foreign Studies, unde am ţinut lecţii de cultură şi civilizaţie românească, traduceri, iniţiere în limba română, etc,

1998-2002, Secretar al Catedrei de Literatură română

2000-2008, Asistent universitar( şi doctor din anul 2002) la aceeaşi catedră

 Cîmpuri de interes

Istoria literaturii române, teorii literare, literatură comparată, opera lui Franz Kafka, cronica literară, cronica de teatru, postmodernismul, literatura scriitorilor evrei, jurnalismul cultural, etc.

Cărţi publicate

  •  Ferestre ’98, Editura Aristarc, Oneşti, 1998, debut colectiv alături de cu un grupaj de versuri
  • Ideile bursuce, Editura Paralela 45, Piteşti, 2003, poezii, debut individual
  • Dublul Narcis, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, o versiune editorială a tezei de doctorat. Cîteva capitole există în varianta ebook, accesibilă on line la adresa
  • Max Blecher. Un arlechin la marginea neantului, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, monografie critică
  • Esenţa înfricoşătoare a lui Franz Kafka, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, monografie critică
  • Mihail Sebastian. Proiecţii pe ecranul culturii europene, Editura Hasefer, Bucureşti, 2007, monografie critică
  • Mircea Eliade, literator şi mitodolog, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, în curs de apariţie

Activitatea literară

Am participat la şedinţele Cenaclului Central şi apoi la cele ale Cenaclului Litere, coordonat de poetul Mircea Cărtărescu, unde am citit poezii şi am funcţionat drept critic de cenaclu. Am debutat editorial în volumul colectiv Ferestre 98 (alături de Cecilia Ştefănescu, Marius Ianuş, Angelo Mitchievici, Ioana Nicolaie şi Victor Nichifor). Volumul a fost alcătuit şi prefaţat de poetul Mircea Cărtărescu, şi a fost nominalizat la Premiile A.S.P.R.O. pentru debut în acelaşi an.

Publicistică literară

Am publicat articole în calitate de jurnalist în gazetele Cotidianul şi Tineretul liber la începutul anilor nouăzeci.

De asemenea, am publicat cronici şi eseuri despre teatru în revistele Teatrul, azi şi Scena. Am publicat câteva zeci de cronici literare şi recenzii de carte sau eseuri în revistele „România literară”, „Contrafort”, „Observator cultural”, „Caiete critice”, „Litere nouă”, „Dilema”, „Altitudini”, „Orizont” , „Timpul”, şi în webzinul „Tiuk!„ etc. Multe dintre aceste articole au devenit, ulterior, chiar capitole ale cărţilor mele

Din anul 2006 sunt autorul unui blog cultural foarte popular, intitulat Poiana lui Mayuma.

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale

Iulie 2007, Sighişoara, Am fost invitat la o masă rotundă pe tema operei lui Mihai Sebastian organizată de F.C.E.R. în cadrul festivalului internaional Euroiudaica, alături de alţi specialişti în domeniu, de profesorul universitar Ştefan Cazimir, de Magdalena Boiangiu, Ştefan Iureş, Geo Şerban.

Noiembrie 2007, Paris, Am fost invitat la o un colocviu internaţional despre opera lui Mihail Sebastian organizată de U.N.E.S.C.O. în colaborare cu I.C.R. Paris, alături de Paul Bailey (Marea Britanie), George Banu (Franţa),  Carmen Muşat (Romania), Andrei Oisteanu (Romania), Jean-François Pérès (Franţa), Vasile Popovici (Maroc), Edgar Reichmann (Franţa), Andreia Roman (Franţa), Leon Volovici (Israel). Am susţinut o prelegere în limba franceză despre volumul lui Sebastian Corespondenţa lui Marcel Proust.

Volume publicate

Am debutat cu o serie de poezii alături de colegii săi mai mari din antologia Tablou de familie, în prima serie a suplimentului cultural al ziarului „Cotidianul”, Litere. Arte. Idei, L.A.I., coordonat de Dan C. Mihăilescu. A publicat apoi grupaje de poezii în revistele Contrafort şi Paradigma.

În anul 2000, volumul său de versuri Ideile bursuce a cîştigat premiul de debut al Editurii Univers. Acest volum a fost publicat în cele din urmă în anul 2003 la Editura Paralela 45, fiind nominalizat pentru premiile Uniunii Scriitorilor din România din acel an.

După aceea voi abandona poezia pentru a mă dedica în exclusivitate criticii literare. Următoarele cinci cărţi vor fi consacrate influenţei proustiene sau gidiene asupra prozatorilor interbelici, analizelor operelor lui Max Blecher, Franz Kafka, Mihail Sebastian şi Mircea Eliade.

Alte activităţi literare

Din 2004 am contribuit sub nickname-ul „Mayuma” la partea de istorie literară a Wikipediei în limba română, coordonînd, redactind, traducînd peste 1000 de pagini referitoare la literatură pro-bono, prin voluntariat.

Am coordonat activitatea de practică pedagogică a mai multor serii de studenţi, am participat la comisii de licenţă, în calitate de secretar al comisiei de licenţă, am condus timp de un semestru un cerc de interpretare literară, am făcut parte din comisii de admitere la Facultatea de Litere, etc.

Din 2007 am ținut un blog, intitulat Poiana lui Mayuma, care a strîns 150.000 de vizualizări unice pentru aproximatv 1500 de articole, inlocuit de unul nou http://www.iuliancomanbaicus.wordpress. com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s