Iulian Băicuș, Lista de publicații

Lector.dr. Iulian Coman Baicus, Lista de publicații

 1. smile 
 2. Lista volumelor publicate
 3. Volum colectivFerestre ’98 (Editura Aristarc, Onești, 1998), debut editorial cu poezie
 4. Iulian Băicuș, Ideile bursuce (Editura Paralela 45, Pitești, 2003), debut cu volum individual
 5. Iulian Băicuș, Dublul Narcis (Editura Universității din București, 2004), teza de doctorat, plus o variantă on-line pe http://www.unibuc.ro
 6. Iulian Băicuș, Max Blecher. Un arlechin la marginea neantului, bucure;ti, Editura Universității din București, 2005
 7. Iulian Băicuș, Esența înfricoșătoare a lui Franz Kafka, bucure;ti, Editura Universității din București, 2006
 8. Iulian Băicuș, Mihail Sebastian. Proiecții pe ecranul culturii europene , București, Editura Hasefer, București, 2007
 9. Iulian Băicuș, Mircea Eliade, literator și mitodolog, București, Editura Universității din București, 2009
 10. Iulian Băicuș, Entre chien et loup, Buucrești, Editura Universității din București, 2011( publicat in luna martie 2012), ISBN, 978-606-16-0067-0, 346 pagini
 11. Iulian Băicuș, Opera lui Franz Kafka, ebook, București, Editura Virtual, 2012, pdf( pe site-ul Corect Books), ISBN 978-606-599-891-9

10. Iulian Băicuș, Opera lui Max Blecher, ebook, București, Editura Virtual, 2012, pdf, ISBN 978-606-599-892-6

11.Iulian Băicuș, Eminescu și arhetipurile, ebook, București, Editura Virtual, 2012, pdf, ISBN 978-606-599-890-2

12. Iulian Băicuș, Poezia obiectelor sau universul secund al poeziei, București, Editura Virtual, 2012, pdf, ISBN 978-606-599-893-3

13. Iulian Băicuș, Opera lui Anton Holban, București, Editura Virtual, 2012, ISBN, 978-606-599-904-6

14.Iulian Băicuș, Opera lui Mircea Eliade, București, Editura Virtual, 2012, pdf, ISBN,

15.Iulian Băicuș, Opera lui Camil Petrescu, București, Editura Virtual, 2012, ISBN, 978-606-599-920-6

16.Iulian Băicuș, Opera lui Eugen Ionescu, București, Editura Virtual, 2012, 978-606-599-923-7

17.Iulian Băicuș, Eseuri de arhetipologie, București, Editura Virtual, 2013,

18.Iulian Băicuș, Mihail Sebastian sau lăcomia de tragic, București, Editura Virtual, 2013,

19.Iulian Băicuș, James Joyce și românii,  București, Editura Virtual, 2013

20.Iulian Băicuș, Liebe Lesserinen und Lesser, Eseuri despre literatura germană, București, Editura Virtual, 2013

21.Iulian Băicuș, Critici literari români din diaspora, București, Editura Virtual, 2013

22.Iulian Băicuș, E.M. Cioran, un fenomenolog al Neantului, București, Editura Virtual, 2013

23.Iulian Băicuș, Vise de cristal,  O istorie onirică a literaturii române, București, Editura Virtual, 2013

24.Iulian Băicuș, Franța pe care nu încetăm s-o iubim, București, Editura Virtual, 2013

25.Iulian Băicuș, Recviem pentru tata, roman, București, Editura Virtual, 2013

26.Iulian Băicuș, Glosse si palimpseste, București, Editura Virtual, 2013

27.Iulian Băicuș, Nuevo Cinema Paradiso,Editura Virtual, 2013

28.Iulian Băicuș, Dublul Narcis, accesibil on line la http://ebooks.unibuc.ro/filologie/Baicus/cuprins.htm

 

Capitole în volume colective

 1. Iulian Băicus, Reportajele de război sau moartea generalizată, În Revista Cercului de Literatură Veche, nr1-2, Buucrești,Facultatea de Litere, 2002
 2. 2.    Iulian Băicuș, Istoria ieroglifică, în Revista cercului de Literatură veche, condus de Dan Horia Mazilu, Buucrești, Facultatea de Litere, 2003, reluat în Dimitrie Cantemir şi oneiromanția, arta interpretării viselor, in  Studii de arhetipologie, Editura Virtual, 2002
 3. Iulian Băicuș, Despre vise și Istoria ieroglifică, în volumul Dan Horia Mazilu, 70, București, Editura Tracus Arte, 2014, coordonator Silviu Angelescu

Articole indexate in baze de date straine

 1. Iulian Baicus, The Second Wave. Theories about Postmodernism after 2000, Publication:Counterfort (159-160/2008), indexat in ceeol.com
 2. Japan in a teacup, Publication:         Counterfort (165-166/2008), indexat in ceeol.com
 3. Max Blecher, The Harlequin and Le Neant, articol indexat in baza de date coreeana kaceebs.net. Mentionez că în perioada lectoratului meu în Coreea de Sud, la Universitatea de Limbi Străine din Seul am publicat articolul The Harlequin and the Nothingness în revista Institutului de Studii Balcanice al Universității HUFS din Seul, indexată în mai multe baze de date internaționale care a fost inclus și într-un volum colectiv. Am atașat acest studiu care se găsește online la adresa http://kaceebs.net/thesis/5-2-2-8baic.pdf
 4. Iulian Baicus, Catalin Dorian Florescu, an exile author, Counterfort (217-218/2012), indexat in ceeol.com

Citări în volume în limba engleză

 1. Horea, Ioana. “Living or Being Lived–Literary Illustrations of Early Modernist Existentialist Turmoil.” Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 13 (2008)
 2. Leo Stan, The Bizzare adventure of Suffering, în antologia Kierkegaard’s Influence on Literature, Criticism and Art, editată de Jon Stewart, Burlington, Ashgate, 2012, http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Volume-12-Tome-V-Kierkegaard-s-Influence-on-Literature-Criticism-and-Art-Ch1.pdf.
 3. Carmen Popescu, Ironic Palimpsests in the Romanian poetry of the nineties, in the anthology Spaces of Poliphony, edited by Clara Ubaldina Lorda and Patrick Zabalbeascoa, Amstaerdam, John Hopkins, 2012, p.251
 4. Mihaela Theodor Chiribău-albu, A Maze of Mazes, http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/IX_1_Teodor.pdf

Citări în studii sau cărți în limba română

 1. Nicoleta Ifrim, Anton Holban sau hiperluciditatea discursului romanesc, în Analele Universității din Galați, http://www.lit.ugal.ro/docint/CERCETARE/Publicatii/Anale.%20Fascicula%20XIII.%20Limba%20si%20literatura/2008.%20FULL%20TEXT.pdf
 2. Adriana Theodorescu, Reprezentarea morții în opera lui Anton Holban,  în Studia Universitas Petru Maior, nr 13, http://www.upm.ro/cercetare/studia%20website/texte_Studia_13_2012.pdf.
 3. Gheorghe Glodeanu, Anton Holban sau transcrierea biografiei în operă, Iași, TypoMoldova, 2010
 4. Grigore Chiper, Ușa de hîrtie, în revista Contrafort, 2003
 5. Dana Pîrvan Jenaru, Receptarea lui Proust în România în revista Observator cultural, nr. 436 din august 2008
 6. Ion Bogdan Lefter, Poezia locvacității melancolice, în Revista Observator cultural, decembrie, 2002, nr.145, http://www.observatorcultural.ro/Poezia-locvacitatii-melancolice*articleID_6495-articles_details.html, reluat în volumul O oglindă purtată de-a lungul unui drum, Fotograme din postmodernitatea românească, Pitești, Editura Paralela 45, 2010
 7. Cronica la volumul de debut Ideile bursuce semnată de Irina Marin, in Anamorfoza poeziei, romlit.ro, Numarul 4, 2003
 8. Mircea A.Diaconu, ce se mai poate spune despre Max Blecher azi, la http://www.contrafort.md/old/2009/173-174/1660.html
 9. Emanuela Dragotă, recenzie la volumul Mihail Sebastian, Proiecții pe ecranul culturii europene, text publicat în Analele Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, seria Filologie, B. Literatură, tomul XIV, nr. 2, 2008, Editura Universității din Suceava, 2008

10.Igor Mocanu, Kafkologie, încă o dezbatere care ne lipsește, in revista Observator cultural, numarul 386 din 30 februarie 2007

11.Doris Mironescu,  O inspecţie a conceptului de monografie. Cazul M. Blecher, http://www.revista22.ro/bucurestiul-cultural-nr-102–o-inspectie-a-conceptului-de-monografie-cazul-m-blecher-9287.html

12.Semnal editorial semnat de Leon Volovici a cărții Iulian Băicuș, Mihail Sebastian, proiecții pe ecranul culturii europene, București, Editura Hasefer, 2007 în revista din Israel, Minimum, nr. 250, ianuarie 2008, pagina 55.

13.Iulian Băicuș, Corpuri și Litere, în S.Popescu, Exuvii, Iași, Editura Polirom, 2004, p.317

14.Doris Mironescu, Max Blecher. Împotriva biografiei, Editura Timpul, 2012

15.Cornel Ungureanu, Istoria secretă a literaturii române, Brașov, Editura Aula, 2007

16.Ifrim Nicoleta, Fractalitatea și discursul literar, Ipostaze ale unei noi teorii a receptării, Editura Europlus, Galați, 2011

17. Cosmin Ciotloș, Cititori, vi s epregătește ceva, revista România literară, nr.27 din 2007, http://www.romlit.ro/cititori_vi_se_pregtete_ceva

18. Drd. Ana Mureșan Capotă, Mihail Sebastian și concepția sa asupra literaturii, http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari4/MURESAN.pdf

19.Alex Goldiș, Note despre poetica lui Max Blecher, revista Cultura, nr..23 din 14 iuniei 2012

20.Marius Chivu, Poezia din faldurile memoriei, în revista 22, din 03.03.2003

21.Caietele Bibliotecii Maramureșene din Baia Mare Petre Dulfu, număr conscarat lui Adrian Oțoiu, http://www.bibliotecamm.ro/caiete/otoiu_adrian.pdf

22. Cătălin Constantinescu, Confesiunile unei măşti,discurs identitar şi manifest estetic în http://literaturacomparata.ro/Site_Acta/Old/acta9/constantinescu_9.2011.pdf

23. Diana Vrabie, „Ghimpele neamului Löwy” în Scrisoare către tată, in Revista Limba Română
Nr. 1, anul XXIV, 2014
.

Citări în baze de date străine

www.worldcat.org

 1. Ideile bursuce, UCLA, University of California. Los Angeles
 2. Mihail Sebastian, proiecții pe ecranul culturii europene, National Library of Israel, Bayerische Staatsbibiothek, ZentralBibilothek Zurich, Harvard University, Columbia University in the City of New York, Library of Congress, United States Holocaust Museum, Indiana University-Bloomington, University of Chicago Library, Standford University Library
 3. Entre chien et loup, receptarea romancierilor Marcel Proust și Andre Gide, Bayerische Staatsbibiothek, ZentralBibilothek Zurich, University of Illinois at Urbana Champaign
 4. Esența înfricoșătoare a lui Franz Kafka, Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt en Main
 5. Mircea Eliade, literator si mitodolog, Bayerische Staatsbibiothek, ZentralBibilothek Zurich
 6. Dublul Narcis, vol.I, Bayerische Staatsbibliothek
 7. Dublul Narcis vol.II, Bayerische Staatsbibliothek.

Participări la conferințe și colocvii internaționale si nationale

 1. 2007, Conferința Mihail Sebastian din cadrul festivalului Euroiudaica din Sighișoara
 2. Colocviul Mihail Sebastian organizat de ICR Paris și ambasadorul UNESCO la Paris N.Manolescu cu ocazia centenarului autorului
 3.  Participare cu Max Blecher, The Harlequin and the Nothingness la Cultures of Diaspora: The Margin and the Mainstream in Jewish-Romanian and Jewish-American Literatures, organizat de profesorul Mihai Mîndra, detalii aici https://unibuc.academia.edu/MihaiMindra/Talks
 4. Jurnale în oglindă, dezbatere organizată împreună cu Paul Cernat și Livius Ciocîrlie, de către Fundația Calea Victorie și ICR Buucrești, în anul 2007
 5. Participare la Colocviul International al Departamentului de Studii Literare al Facultății de Litere, ce inseamna sa fii european, cu un studiu intitulat Creanga si arhetipurile
 6. Participare in mai 2013 la Colocviul Masteratului de Studii Literare cu un studiu intitulat Voiculescu si arhetipurile
 7. Participare in iunie 2014 la Colocviul Masteratului de Studii Literare cu un studiu intitulat Jocul cu moartea sau cutia cu arlechini.

Activitatea de wikipedian

Peste 6000 de articole editate in Wikipedia in limba romana, majoritatea privind teme literare, scriitori romani sau straini, etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s