Referințe critice

Referințe critice

1. Glodeanu, G., Max Blecher şi noua estetică a romanului românesc interbelic. Editura Limes, 2005

 1. Anton Adămuț, Și totuși filosofia lui Camil Petrescu, Iași, Editura Timpul, 2007
 2. Bandici, A. (2012). „Paludes” de A. Gide–între talent şi muncă. Studii de Ştiinţă şi Cultură, (1), 141-151
 3. Cornel Ungureanu, Istoria secretă a literaturii române, Brașov, Editura Aula, 2007
 4. Alexandru, L. (2011). Mihail Sebastian şi evreii. Holocaust. Studii şi cercetări, (4), 162-194.
 5. Mircea Diaconu, Ce se mai poate spune despre Max Blecher, în Contrafort, Issue 173-14 din 2009 prezent în http://www.ceeol.com
 6. Ifrim Nicoleta, Fractalitatea și dicursul literar, Ipostaze ale unei noi teorii a receptării, Editura Europlus, Galati, 2011
 7. Doris Mironescu, M.Blecher față cu postodernismul,  http://www.revistatransilvania.ro/arhiva/2006/pdf/numarul10/p27-30.pdf
 8. Alex Goldiș, Note despre poetica lui Max Blecher, Cultura nr.23 din 14 iunie 2012
 9.  Igor Mocanu, Kafkologie? Încă o dezbatere care ne lipsește,  Cronică publicată în revista „Observator cultural”, Numărul 360 / Februarie 2007
 10.  Leon Volovici, Iulian Băicuș, Mihail Sebastian, proiecții pe ecranul culturii europene, București, Editura Hasefer, 2007 în revista din Israel, Minimum, nr. 250, ianuarie 2008, pagina 55.
 11. Emanuela Dragotă, recenzie la volumul Mihail Sebastian, Proiecții pe ecranul culturii europene, text publicat în Analele Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, seria Filologie, B. Literatură, tomul XIV, nr. 2, 2008, Editura Universității din Suceava, 2008
 12. Cronica la volumul de debut Ideile bursuce semnată de Irina Marin, in Anamorfoza poeziei, romlit.ro, Numarul 4, 2003, România literară An. 36Nr. 429 ian.-4 febr. 2003
 13. Grigore Chiper, Cronica literară „Ușa de hîrtie” despre volumul de debut, Ideile bursuce în revista Contrafort, ianuarie 2003
 14.  Cronica lui Ion Bogdan Lefter care reproduce prefața cărții “Ideile bursuce”, Poezia locvacitatii melancolice, ]n revista Observator cultural nr. 145, decembrie 2012
 15. Leo Stan, Kierkegaard s Influence on Literature and Art, vol, 12, Edited by John Stewart, Ashgate, 2013
 16. Marius Chivu, Poezia din faldurile memoriei, în revista 22, din 03.03.2003, http://www.revista22.ro/poezia-din-faldurile-memoriei-374.html
 17. Bogdan Alexandru Stănescu, Eu tu și Ironia, parfumuri suspendate între două pale de vînt, recenzie la Ideile bursuce, în revista Luceafărul, nr.912 din martie 2003
 18. Igor Mocanu, Kafkologie? Încă o dezbatere care ne lipsește, în Observator cultural an. 7, nr. 10322-28 febr. 2007p. 12, recenzie la volumul, Esenţa înfricoşătoare a lui Franz Kafka, Editura Universității din București, 2007
 19. Xenia Karo, Un contemporan fără eforturi, recenzie la Ideile bursuce, Mozaicul (Craiova)An. 6Nr. 5/6mai-iun. 2003
 20. Cosmin Ciotloș, Cititori, vi s epregătește ceva, revista România literară, nr.27 din 2007, http://www.romlit.ro/cititori_vi_se_pregtete_ceva
 21.  Drd. Ana Mureșan Capotă, Mihail Sebastian și concepția sa asupra literaturii, http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari4/MURESAN.pdf
 22. Alex Goldiș, Note despre poetica lui Max Blecher, revista Cultura, nr..23 din 14 iuniei 2012
 23. Marius Chivu, Poezia din faldurile memoriei, în revista 22, din 03.03.2003
 24. Caietele Bibliotecii Maramureșene din Baia Mare Petre Dulfu, număr conscarat lui Adrian Oțoiu, http://www.bibliotecamm.ro/caiete/otoiu_adrian.pdf
 25.  Cătălin Constantinescu, Confesiunile unei măşti,discurs identitar şi manifest estetic în http://literaturacomparata.ro/Site_Acta/Old/acta9/constantinescu_9.2011.pdf
 26.  Marin Postu, Romanul românesc și modelul proustian, teză de doctorat susținută la Universitatea de Stat din Moldova, http://licart2010.files.wordpress.com/2010/03/8662193-romanul-romanesc-si-modelul-narativ-proustian.pdf
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s